WERBIL sp. z o.o.


Badanie Sprawozdań.

Pragniemy zaoferować Państwu wysokiej klasy usługi w zakresie badania i przeglądania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych z dowolnej branży produkcyjno-handlowych oraz innych firm i instytucji.
Posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz duży potencjał wykonawczy, aby badać sprawozdania finansowe różnych grup kapitałowych, jednostki dominujące wraz z jednostkami powiązanymi oraz firmy o rozbudowanej strukturze oddziałów i filii.
Badamy również sprawozdania finansowe firm o jednorodnej działalności (przedsiębiorstwa wielozakładowe, agencje rządowe, fundusze państwowe, itp).
Naszym celem są również spółki i instytucje sektora finansowego o małej i średniej wielkości (ubezpieczyciele, leasingodawcy, banki, pośrednicy kredytowi, fundusze inwestycyjne i emerytalne, pośrednicy w sprzedaży ratalnej, windykatorzy długów).
W trakcie badania sprawozdań finansowych nasze zadania koncentrujemy na:
- badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
- analizie i ekspertyzach z zakresu rachunkowości i finansów
- diagnozowaniu i opiniowaniu stanu rachunkowości firmy
- opracowaniu planów połączeń oraz podziałów spółek
- opracowaniu sprawozdań założycieli dotyczących wkładów niepieniężnych
- wydawaniu innych niezbędnych dla zlecającego nam pracę, opinii wymagających poświadczenia przez biegłego rewidenta
- projektowaniu zaawansowanych systemów kontroli wewnętrznej
- projektowaniu polityki rachunkowości i księgowości, w tym także polityki uwzględniającej zasady MSR/MSSF
- doradzaniu w sporządzaniu sprawozdań skonsolidowanych
Naszych klientów wspieramy wiedzą oraz bogatym doświadczeniem, nabytym podczas kilkunastoletniej praktyki. Zlecone zadania wykonujemy poprzez odpowiednie, wysokospecjalizowane zespoły pracowników, kierowane i zarządzane przez biegłych rewidentów. W naszej pracy pośredniczą również inni niezbędni eksperci specjalizujący się w wymaganych zakresem prac, dziedzinach.
W wyniku naszych badań bilansów i sprawozdań finansowych, otrzymujecie Państwo pełną, rzetelną i jasną informację, dotyczącą nie tylko rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej, lecz również informację wskazującą na podstawowe, pierwszorzędne ryzyka powiązane z przebiegiem operacji gospodarczych i wytyczne co do sposobu ich usunięcia lub ograniczenia.

Księgowość, rachunkowość

Świadczymy usługi księgowo-podatkowe, sporządzamy deklaracje ZUS, prowadzimy sprawy kadrowe i płacowe, sporządzamy odpowiednie deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT. Usługi księgowe prowadzimy rzetelnie, w oparciu o aktualne przepisy polskiego prawa podatkowego. Usługi wykonujemy zarówno w naszej siedzibie jak i w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę.

Płace, kadry

Oferujemy pełną obsługę firm w zakresie sporządzania list płac na wypłatę wynagrodzeń, sporządzania i przekazywania do ZUS dokumentów zgłoszeniowych płatnika i ubezpieczonych, dokumentów rozliczeniowych i raportów imiennych oraz pomoc w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników.

 • Adres:

  Werbil sp. z o.o.
  ul. Nabycińska 19
  53-677 Wrocław
 • Email:

  biuro@werbil.pl
 • Telefony:

  GSM: 601 735 402, 601 705 402
  Tel/Fax: 71 344 20 47