WERBIL sp. z o.o.


Płace, kadry.

Pragniemy zaoferować Państwu nasze usługi w zakresie prowadzenia płac i kadr w Państwa firmie.
Posiadamy niezbędną wiedzę a nasze duże doświadczenie w tym zakresie, uwolni Państwa od codziennych obowiązków prowadzenia polityki kadrowej i płacowej.
Nasze działania prowadzimy zgodnie z obowiązującym prawem i innymi przepisami.

Obsługa kadr:
- sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi w chwili obecnej, przepisami prawa pracy
- prowadzenie odpowiednich akt osobowych pracownika
- prowadzenie całości spraw związanych z urlopami, ustalanie uprawnień do urlopów, prowadzenie ich ewidencji
- ewidencjonowanie i rozliczanie nieobecności pracowników
- sporządzanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
- prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
- kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego
- sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy( regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
- obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenie, umowy o dzieło)
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
- pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
- pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
Obsługa płac:
- wykonywanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę obowiązujących u pracodawcy
- sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
- sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
- sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
- sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11, PIT - 8B)
- sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40)

Badanie sprawozdań

Badamy sprawozdania finansowe, zarówno dla jednostek zobowiązanych do badania sprawozdań jak i na rzecz podmiotów gospodarczych nie mających obowiązku badania sprawozdania finansowego. Badanie sprawozdania finansowego (audyt) może obejmować dodatkowo zagadnienia będące przedmiotem szczególnego zainteresowania Podmiotu Zlecającego.

Księgowość, rachunkowość

Świadczymy usługi księgowo-podatkowe, sporządzamy deklaracje ZUS, prowadzimy sprawy kadrowe i płacowe, sporządzamy odpowiednie deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT. Usługi księgowe prowadzimy rzetelnie, w oparciu o aktualne przepisy polskiego prawa podatkowego. Usługi wykonujemy zarówno w naszej siedzibie jak i w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę.

 • Adres:

  Werbil sp. z o.o.
  ul. Nabycińska 19
  53-677 Wrocław
 • Email:

  biuro@werbil.pl
 • Telefony:

  GSM: 601 735 402, 601 705 402
  Tel/Fax: 71 344 20 47